Vážení priatelia,

 

 

       všetci občania, ktorí platia dane, môžu sami rozhodnúť, komu venujú 2% zo svojej dane. Venovaním 2% môžete podporiť činnosť mimovládnych organizácií a tým podporiť rozvoj nášho okolia.

      

       Ak nám venujete ešte pár minút, chceli by sme prostredníctvom týchto zopár riadkov zaklopať na Vaše srdiečka a požiadať Vás o darovanie 2% z Vašich daní.

 

Občianske združenie Dunajsport, ktoré vzniklo 28.5.2002 je dobročinná príspevková organizácia, oficiálne registrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Snažíme sa svojimi aktivitami prispieť k ochrane prírody v oblasti povodia Dunaja, rozvoju čistých športov a smerovaniu najmä mladých ludí v tomto duchu. Radi by sme mladej generácii poskytli alternatívu k modernému sposobu života. Snažíme sa, aby viac spoznávali prírodu okolo seba, vzťahy medzi ňou a negatívnymi spoločnenskými vplyvmi a hlavne aby sa tieto snažili pozitívne regulovať. Radi by sme, aby si mladí ľudia začali viac vážiť hodotu životného prostredia a reálne sa zapájali do jeho ochrany. Moderný pretechnizovaný svet neponúka mládeži dostatok  možností k skutočnému relaxu a sebarealizácii. Myslím, že aj Vám je bližšia  myšlienka aktívneho športového vyžitia a príjemného odpočinku v ničím nerušenej   prírodnej scenérii, ako trávenie voľného času z nedostatku možností a nápadov po diskotékach, herňách a baroch, kde často mladý človek, ktorý hľadá svôj prvý životný ciel  prepadne falošnému kúzlu omamných látok. Dajme prosím všetkým mladým možnosť návratu k pôvodným hodnotám.

Za Vašej pomoci v spolupráci štátneho podniku Povodie Dunaja a Štátnej plavebnej správy v Bratislave chceme vybudovať malé a hlavne atraktívne stredisko, kde by sa dali naše aktivity naďalej rozvíjať. Kombinácia okolitej prírody a tak silného živlu akým je Dunaj dodáva človeku veľmi pozitívny emocionálny zážitok. Radi by sme vybudovali túto stanicu práve v blízkom okolí Bratislavy, lebo jej vzdialenosť nieje príliš veľká a za pár minút sa ocitnete v  “inom svete“. Toto miesto bude mať silne informatívny charakter, nenútenou a hravou formou chceme oboznamovať návštevníkov o faune a flóre, ktorá sa dá priamo pozorovať a tým pozitívne vplývať na myslenie ľudí a viesť ich k ochrane toho najvzácnejšieho aj pre ďalšie generácie.

 

Veríme, že sme Vás touto žiadosťou oslovili a dúfame, že podporíte našu snahu.

 

Dunajsport, Saratovská 5, 841 02  Bratislava   www.dunajsport.sk

IČO: 31813470  DIČ: 2021720030  ČBÚ: 2622701767 / 1100

právna forma: občianske združenie podľa zákona č. 83/1990

registrácia na MVSR číslo spisu: VVS/1-900/90-17539